KÖŞE YAZISI

AHLAK VE İNSAN

AHLAK VE İNSAN

İpek YİĞİT


Ahlakın insanı, insanın ahlakı ve siyasetin ahlakı, tüm bunlar ahlak kavramı içerisinde önemli püf noktalar olarak bilinirler. 


Bazen imkanlar ve imkansızlıklar insanların ahlak dünyasının şekillenmesine vesile olur.


Ahlakı kişiliğine oturmamış insanları frenleyen en önemli etkenlerden bir kaçı; din, önder, lider, anne, baba, kültür, imkansızlıklar, el alem.. vb.. gibi…


Ahlak: İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı bir takım tutum ve davranışların tümüdür. Kişide huy olarak bilinen nitelik; iyi ve güzel olan niteliklerdir.


İslam dininin kendisi ile gönderildiği son peygamber Hz. Muhammed (A.S.M) efendimizin alemlere rahmet olarak gönderilmesi ile beraber ön plana çıkarılan en önemli özelliği, AHLAKI dır. 


Bir ayette efendimiz için; “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” Kalem suresi/ 4ayet. denilmiştir.


Sevgili peygamberimiz de bir hadisinde bu hususu şöyle ifade etmiştir; “ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”


Peygamberimizin AHLAK ve yaşayışı Hz. Ayşe Validemize sorulduğu zaman “siz Kur-an okumuyor musunuz? onun ahlakı Kur-an dan ibaretti” diye cevap vermiştir.


Ahlak,

İyilik, iyi davranmak ve güzel söz söylemek.

Doğruluk

Sabır

Tevazu

İffetli olmak

İnfak (yardımlaşmak)

Sözünde durmak

Bağışlama

Adalet

Zandan sakınmak, gıybet etmemek ve kusur araştırmamak.

İftira etmemek

Yalan söylememek

Kibirli olmamak

Cimrilik ve israf etmemek.

Cana kıymamak.

Gösteriş

İçki içmemek ve kumar oynamamak.

Zinadan uzak durmak.

Bozgunculuk, fesat çıkaramamak ve haset etmemek.

Alay etmemek.

Haksız kazanç ve Rüşvetten uzak durmak gibi özelliklerdir.


Şimdi soruyorum sizlere tüm bunları tam manası ile yapabilen bir Müslüman var mı?


İnsan hayatında AHLAK her şeyden önce gelir. AHLAK evrensel bir kavramdır aynı zamanda…
AHLAK olamadan, insanın inançlarının insanı kurtarmayacağı gerçektir.
AHLAK ise inanç ile taçlandırılır.
Bu da hem birey açısından, hem de toplum açısından kurtuluşun anahtarıdır.

Topluma baktığımızda, toplumda genel kabul görmüş şeyler iyi olan şeyler ve bunlar ahlak olarak nitelendiriliyor. Peki toplumda kabul görmüş ve kültür haline gelmiş şeyler AHLAK olabilir mi? Bana sorarsanız HAYIR.

Peki AHLAK; neye göre, kime göre belirlenir?

Toplumdan topluma, kültürden kültüre, kişiden kişiye AHLAK kuralları değişkenlik göstermektedir. Bunlardan hangisi doğru olabilir…

Kişilerin haram yediği, yalan söylediği, zina yaptığı, iftira attığı, adam öldürdüğü, hırsızlık yaptığı bir toplumda kabul görmüş doğrular, tüm bu yanlışları yapan kişileri “AHLAK”lı yapar mı?

“AHLAK”ın evrensel olduğunu savunan insanların sayısı bir hayli fazladır.
Evrensel kabul gören “AHLAK”ı, yine Evrensel olan KUR-AN çok güzel anlatıyor.
Şimdi Kur-an da geçen birkaç ayetin isimlerini vereceğim, zahmet edip araştırmanız için.

Ali İmran Suresi 134. Ayet.
Ali İmran Suresi 136. Ayet
Bakara Suresi 83. Ayet
Bakara Suresi 84. Ayet
Nisa Suresi 36. Ayet
Nisa Suresi 40. Ayet
Nisa Suresi 114. Ayet
Araf Suresi 199./200. Ayet
Nahl Suresi 90. Ayet
Rum Suresi 38. Ayet
Enam Suresi 151./153. Ayet
Araf Suresi 85./86.Ayet
Nahl Suresi 4. Ayet
Ve Benzeri çok sayıda ayet var…Ben size sadece bir kaçını yazabildim. Kur-an ahlakı ile yaşamış ve çok sevilmiş bir Peygamberin ümmeti olarak, gerçek ahlakın Kur-an ahlakı olduğunu düşünüyorum.

Günümüzde hayatımızın merkezine oturmuş ve insanların duygularını, düşüncelerini, yaşam biçimlerini, toplumsal ilişkilerini önemli ölçüde şekillendiren siyaset ise AHLAKI olmayan bir toplumda facialara yol açmaktadır.

Siyaset nedir?
Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir.

Devlet işlerini düzenlemek, toplumun huzurunu sağlamak, yaşam kalitesini artırmak, güven inşaa etmek, maddi ve manevi düzen içerisinde toplumun dejenere olmasını engeller.

Toplumun kendi öz benliğini ve dinamiklerini ayakta tutan en önemli kurallar ahlaki kurallardır.

AHLAK kuralları öncelikle aile, sonra okul ve sonra sosyal alanlarda gelişir. Siyasi alanda ki ahlak kavramı ise sosyal alana gelmiş ve artık gelişimini tamamlamış bireyin hareket biçimidir.

Ailede oturmamış ahlak, siyasetin etkisi ile ahlaksız davranışlara yol açmaktadır.

Ahlaksız Siyaset, toplumsal alanda kontrolsüzlüğün ve kaosun hızlı bir şekilde yayılmasına neden olur. 

İnsanın kontrolünün sağlaması öğretiler, kurallar ve yasaklar çerçevesinde mümkündür. Bunu ise din, aile, devlet, lider sağlayabilir.

İnsan hayatında muhakkak bir kontrol merkezi vardır. Bu kontrol merkezini yöneten bir etken vardır. Bu kesinlikle siyaset olmamalıdır.

AHLAK insana ait bir kavramdır. 
İnsan siyaseti, ticareti vb.. tüm eylemleri AHLAK kurallarına uygun yaparsa ahlaklı insan olur, ahlaklı siyaset ve ahlaklı ticaret olur. Kısaca “AHLAK”ın da merkezinde insan vardır.

AHLAKLI İNSAN AHLAKLI TOPLUMU, AHLAKLI TOPLUM İSE AHLAKLI İNSANI İNŞA EDER.

Selam ve dua ile..